Träning

Välkommen till MK Kinda - en klubb för alla!

Träning på Tolvmannabanan


Avgift: 50kr för klubbmedlemmar, övriga 100kr.


Träningsansvarig: Peter Gustavsson© MK Kinda 2006